maandag, november 20, 2006

2025: Educatie.toekomst

Het is toch wel heel bijzonder om als student (voor de eerste keer) bij de onderwijsdagen te zijn. Je behoort niet echt tot de doelgroep, maar als geinteresseerde van het onderwerp steek je er toch een hoop van op. En dan moet je ook nog voor de eerste keer bloggen.. De dag begon met humor en een hele interessante lezing van Diana Oblinger, vice-president van Educause. Daarna begonnen de lezingen.

Mijn eerste lezing ging over Educatie.toekomst; een publicatie die inspiratie zou moeten geven voor 'een leven lang leren' met ICT. Elisabeth Kroon werkt bij Future Scanning Team van TNO en gaf de lezing. Future Scanning houdt zich bezig met toekomstige ontwikkelingen: wat wil ik morgen kunnen. Ze willen het overzicht behouden op veranderingen en de impact die ICT op de samenleving kan hebben. Dit gebeurt door middel van drie 'producten':
1. Toekomstverkenningen - dit zijn .toekomst publicaties
2. Innovatieve concepten
3. Routekaart naar de toekomst - innovatieradar

Voor educatie.toekomst kwamen er negen trends uit het onderzoek. Deze zijn:
1. Scholing belangrijke pijler onder de kenniseconomie
2. Strijd tegen regels en meer taken voor het onderwijs
3. Life time learning: leren=werken, werken=leren
4. Het maakbaarheidsideaal staat centraal
5. ‘Het nieuwe leren’: van kennis naar competenties
6. Op eigen wijze: onderwijs op maat
7. Meer zorgen om een veilige virtuele leeromgeving
8. Het digitale leren vereist andere leermethoden
9. De student van morgen wil meer uitdaging

Aan de hand van deze trends heeft Future Scanning drie (ideale) toekomstbeelden ontwikkeld die ook ten gehore kwamen tijdens de presentatie. De eerste was 'de basisschool als inspirator - uitdagend actief leerprogramma'. De speerpunten van dit toekomstbeeld waren de efficientie en flexibiliteit waarmee de kinderen de basisschool mee konden doorlopen. Daarnaast hadden ze een persoonlijk ontwikkelplan waarin hun vorderingen en niveau werden bijgehouden. Dit beeld staat nog erg ver van de werkelijkheid af en uit het publiek werd opgemerkt dat dit nog niet binnen tien jaar te realiseren is. Ook leek bij dit toekomstbeeld voor lol, die kinderen van de basisschool natuurlijk nog moeten hebben, niet veel ruimte te zijn. Het lijkt bijna al werken.

Het tweede toekomstbeeld betrof 'Voortgezet lezen - virtuele verkenning'. Alle leerlingen hebben een laptop en contact met het bedrijfsleven. Ze zijn altijd online en docenten zijn experts geworden. Een groot contrast met het vorige toekomstbeeld: dit toekomstbeeld lijkt nu al te realiseren, omdat alle genoemde technieken al bestaan en alleen maar gecombineerd hoeven te worden. Trend nummer negen; uitdaging komt in dit beeld niet naar voren.

Het laatste toekomstbeeld was 'De werkplek als leeromgeving - leercoach binnen handbereik'. Trend nummer drie: 'life time learning' ligt hier natuurlijk aan ten grondslag. Iedereen die werkt heeft een persoonlijke leercoach binnen handbereik en deze helpt je bij je ontwikkeling tijdens je werk. Een soort robot die weet wat je wilt leren en je ondersteunt.

Bottom line: er zijn drie speerpunten voor een 'leven lang leren'
1. Integratie - toepassen, gebruiken en ervaren van ICT in leeromgevingen
2. Motivatie - volledige acceptatie van ICT maken het makkelijker en aantrekkelijker
3. Veiligheid - optimale balans tussen toegankelijkheid en afschermen virtuele wereld

Ik vond de lezing heel nuttig en er zijn een hoop dingen uit te halen waar nu alvast rekening mee gehouden kan worden. De toekomstbeelden kwamen op mij nog niet heel realistisch over, maar waren een goede poging. Maarja wat moet Future Scanning vadaag onderzoeken als ze weten wat er morgen komt?

permalink| geplaatst door Miz Flurry:| 10:13 a.m.

Reacties: Een reactie posten

<< Home