dinsdag, november 21, 2006

Pimp my course: docent als coach

Bij deze derde lazing werden de toeschouwers betrokken. Niets stil zitten in je stoel en aantekeningen maken, we moesten echt nadenken en advies geven. Even schrikken misschien, maar wel leuk en nuttig.

Het doel van de pimpsessie was ‘ervaringen uit onderwijsvernieuwingsprojecten (mooi scrabble-woord) en van sites meteen bruikbaar maken voor in de collegezaal. Pimp my course is natuurlijk gebaseerd op het programma Pimp my Ride van MTV. Er was een monteursteam: Erik Vos en Leo de Jong, die als experts suggesties deden.

Na de uitleg ging de sessie verder met een inventarisatie van problemen. Hier werden twee problemen uitgekozen en de groep werd ook in tweeen gedeeld (in iedere groep één ‘monteur’). Daarna konden er vragen gesteld worden aan de probleemeigenaar en toen moest iedereen oplossingen bedenken en een tip geven. Vervolgens kwamen de groep weer bij elkaar en deden de monteurs verslag van de oplossingen, aangevuld met hun eigen advies. Vervolgens wel de probleemeigenaar nog even in 2007 gezet om zich in te leven in de situatie.

Het probleem waar ik bij zat was: de feedback van een digitaal portfolio in goede banen leiden. De digitale portfolio is nog niet ingevoerd, maar de docenten zijn bij voorbaat bang dat de studenten teveel gaan mailen en vragen om feedback. Oplossingen voor dit probleem zijn:
- Maak een forum zodat studenten elkaars vragen kunnen beantwoorden
- Kijk één keer per week op het forum om problemen op te lossen die ze zelf niet op kunnen lossen
- Behandel klassikaal de meest voorkomende vragen
- Bepaal een verwachtingspatroon (zet een voorbeeld portfolio online)
- Voer feedback moment in: bijvoorbeeld begin – midden – eind
- Laat de student aangeven waar hij feedback op wil

Het was leuk om aan deze sessie deel te nemen, maar eigenlijk was deze sessie (net als alle andere trouwens) te kort. Er zijn gewoon zoveel interessante dingen te vertellen / te overleggen, misschien dat de sessies volgend jaar een uur duren? Qua inhoud is dit zeker te doen; de lezingen waar ik geweest ben waren er interessant genoeg voor. En dat waren niet eens de lezingen die ik zelf gekozen zou hebben.


permalink| geplaatst door Miz Flurry:| 10:58 a.m.

Reacties: Een reactie posten

<< Home