dinsdag, november 21, 2006

Professionalisering: Grassroots

Mijn tweede lezing ging over Grassroots. Grassroots is een project van SURF met als doel om verandering in het onderwijs te stimuleren. Op de site van Grassroots staat dat de veranderingen met cultuur of ict te maken kunnen hebben, maar bij de presentatie ging het om ict-Grassroots projecten. Er zouden drie sprekers zijn, helaas was één daarvan ziek, maar omdat de tijd toch omvloog was dat niet zo erg. De sprekers waren ook de projectleiders van de projecten.

In totaal zijn er 32 instellingen die meedoen aan Grassroots. De instellingen die tijdens de onderwijsdagen verslag deden waren Universiteit Delft, Hogeschool Leiden en VU Amsterdam. Tijdens Grassroots werd gewerkt volgens het WOB-principe: waarderen, onderstuenen en begeleiden. De waardering kon geld of een cadeau zijn (hiervoor werd de subsidie van SURF gebruikt), ondersteuning in de vorm van deskundig advies en onderwijskundige begeiding.

Bij de drie projecten waren er overeenkomsten en verschillen. Alledrie de instantie hielden plenaire bijeenkomsten om ervaringen te bespreken. Het aantal deelnemers per instantie verschilde wel, dat lag tussen de 10 en 24. De manier van begeleiding was ook verschillend; op de VU werd bijvoorbeeld met strippenkaarten gewerkt. De beloning varieerde van geld op het sectiebudget tot een reis naar Educause in de VS.

Uit wat ik op kon maken zijn de meeste Grassroots een succes. De afsluiting gebeurt meestal door een presentatie en publicatie (intern en extern) van de bevindingen. Op grassroots.nl staan de afgeronde projecten beschreven. Maar het is toch nog wel moeilijk om te zorgen dat de vergaarde kennis niet verloren gaat. Het kost tijd om de opgedane kennis zó beschikbaar te maken dat docenten aan andere instellingen er direct mee aan de slag kunnen. En tijd is schaars. Eigenlijk zou de overdracht ook een deel moeten zijn van het project. Wat in de praktijk al wel gebeurd is, is dat ‘oude’ grassroots docenten gekoppeld worden aan ‘nieuwe’. Maar dat was meestal alleen het geval als het project een vervolg kreeg en dat is niet altijd zo.

permalink| geplaatst door Miz Flurry:| 10:15 a.m.

Reacties: Een reactie posten

<< Home