woensdag, november 15, 2006

De digitale generatie in het onderwijs door Prof. Dr. Jos de Haan (SCP/EUR)

De verwarming stond een tandje te hoog en de zaal was overvol. Veel interesse dus voor de Netgeneratie.

De presentatie op deze tweede dag van de SURF Onderwijsdagen was van Jos de Haan. Hij is gevraagd om te komen spreken naar aanleiding van een boek dat onlangs is verschenen met de titel ICT en samenleving. Jos de Haan werkt bij het Sociaal Cultureel Planbureau en is bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer informatie over de verschenen rapporten en onderzoek verwees de Haan naar de website van SCP.

Voor het schrijven van het boek ICT en samenleving is een van de uitgangspunt geweest dat jongeren heel vaardig zijn met technologie. Of dit ook zo is, is onderzocht door een groot team van experts.

Samen met de Haan neemt de zaal vervolgens een kijkje in de digitale leefwereld van jongeren. De getallen en percentages vliegen in het komende half uur over het scherm. Zoals bijvoorbeeld 55% van de 13-18 jarigen heeft een pc op de eigen kamer, 43% van deze groep kan met deze pc internetten, IM wordt door tieners veel gebruikt, online wordt er net zoveel tijd doorgebracht als offline. Voor jongeren heeft online communicatie niet langer een onderscheidend karakter, online contacten zijn net zo vertrouwd als offline contacten.

Janssen en Hermes (2006) hebben voor de nieuwe mediaconsument/informatieproducent een nieuwe term bedacht: prosumer. Jongeren kunnen als informatieproducent veel zelfexpressie kwijt en nemen deze rol gemakkelijk aan. Daarnaast zie je in de prosumer verschillende rollen in een persoon verenigd.

Hoe voegen jongeren kennis aan het net toe:

 • Profielsites (36%)

 • weblog (10% van de jongeren heeft eigen weblog)

 • online fotoalbum (45%)

 • homepage (15%)

Bij het toevoegen van kennis aan het internet zie je weinig verschil met hoe jongeren dit doen in het echte leven. Het ontwikkelen van sociale relaties geeft ook online geen compensatie voor verlegen tieners. Onhandig gedrag in het echte leven zie je dan ook online terug. Zo kun je ook stellen dat jongeren die in het echte leven gepest worden dit ook online meemaken. Het nadeel van online gepest worden is dat het vaak op grotere schaal gebeurt. Wordt je in het echte leven gepest door enkele personen, op internet gebeurt het vaak in groepsverband en kan daarmee dan ook grotere gevolgen hebben voor degene die gepest wordt.

Na deze uitleg over het gedrag van jongeren in een online omgeving ging de Haan in op het gedrag van de ouders en de controlerende rol die zij in deze hebben.

Controleren de ouders wel eens websites die de jeugd bezoekt:

 • 1500 leerlingen gevraagd en 1000 ouders

 • 7% van de ouders controleert dit

 • 27% interesseert het niet wat het kind online doet

 • 55% vertrouwt het kind

Veel ouders en jongeren geven aan dat er wel regels zijn voor het gebruik van internet. Dit gaat dan vaak over hoe lang een kind mag internetten, hoe vaak en welke sites bezocht mogen worden. Afspreken met onbekenden is vaak iets wat besproken wordt binnen het gezin en als niet acceptabel gevonden wordt. Uit het onderzoek blijkt overigens wel dat de regels die bestaan niet gecontroleerd worden en dat er zelden tot nooit straffen worden uitgedeeld.

Zorgen van ouders:

 • dat kind iemand met verkeerde bedoelingen op internet tegenkomt

 • sexuele of gewelddadige beelden op internet ziet

 • ongewenst sexueel gedrag vertoont

 • zelf pest of gepest wordt

Voor meer inhoudelijke informatie over het onderzoek verwijst de Haan naar het boek en dat is jammer. De cijfers en percentages blijven daardoor een beetje in het luchtledige hangen. Ook had ik meer willen horen over de ouders en de rol van deze groep als het gaat om het digitaal vaardig maken van de jongeren. Ook werd niet helemaal duidelijk wat het onderwijs met dit onderzoek moet doen, of van het onderzoek kan leren. Behalve dan de opmerking dat docenten de aankomende generatie studenten informatievaardig moet maken. Maar dit staat volgens mij los van de Netgeneratie. Een opmerking ben ik niet vergeten en het is jammer dat ik niet meer weet wie het heeft gezegd. Ik wil hem jullie niet onthouden, dus hierbij als afsluiter.

“Meisjes presenteren zich online net een beetje blonder dan zij in werkelijkheid zijn”.

permalink| geplaatst door moqub:| 9:04 p.m.

Reacties: Een reactie posten

<< Home